Kategorija: Mladi

skrb za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj in mladim družinam

V tem mandatu so bila zgrajena štiri nova neprofitna stanovanja za mlade družine in s tem so dodatne štiri družine rešile svojo prostorsko stisko. Na zadnjem razpisu je bilo rešenih 34 vlog, od tega je bilo 8 odpovedi. 21 vlog je bilo odobrenih družinam, ki imajo mladoletne otroke.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.