Kategorija: Zdravstvo

okrepitev patronažne službe, ortodontije, nujne medicinske pomoči in drugih zdravstvenih storitev

Zdravstveni dom Domžale kot javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Domžale, z namenom zagotavljanja javne službe osnovne zdravstvene dejavnosti je v preteklih letih sicer uspel pridobiti nekaj novih programov, čeprav glede na rast prebivalstva, še ne zadoščajo potrebam:

  • V letu 2015 so pridobili dodatni dve referenčni ambulanti ter 0,2 tima splošne ambulante. Dejavnosti zobozdravstva za mladino se je povečala za 1 tim, zaradi upokojitve koncesionarke. V službi nujne medicinske pomoči so pridobili 0,27 ekipe za dežurstvo.
  • V letu 2016 so pridobili dva dodatna tima za dejavnost fizioterapije ter pričeli z izvajanjem dela v štirih referenčnih ambulantah.
  • V letu 2017 so bile realizirane nove zaposlitve diplomiranih sester tudi v patronažni službi, pridobljen je bil program 1,7 tima splošne ambulante in 1 tim-a otroškega in šolskega dispanzerja.
  • V letu 2018 bo realizirana zaposlitev 1 tima zobozdravnika za mladino.

Kljub številnim vlogam tako na pristojno ministrstvo kot tudi na financerja ZZZS pa širitve programov ne zadoščajo potrebam, predvsem tudi na področju ortodontije.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.