Realizacija volilnega programa 2014-2018

LTD RealiziranoRealizirano
LTD Še ne realiziranoŠe ne realizirano
LTD Delno realiziranoDelno realizirano
LTD Dodatni projektiDodatni projekti
info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.