31.05.2018

Zbor krajanov Štude in Male Loke

Konec meseca maja so krajani v Študi ugotovitili, da na kmetijskem zemljišču v lasti podjetja Publikus v belih balah odlagajo smeti. Na pobudo Boruta Ernestla in Jožeta Narobeta se je v gasilskem domu PGD Študa organiziral sestanek civilne iniciative. Obveščena sta bili Policijska postaja Domžale in Občina Domžale. Občinski inšpektorat se je takoj odzval, obiskal lokacijo ter podal prijavo na naslednje pristojne službe: Inšpekcija za okolje in naravo, Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v seznanitev Ministrstvu za okolje in prostor. Občina Domžale je na bližnji most postavila prometni znak, ki prepoveduje vožnjo vozilom težjim od 1,5 tone. Kar pomeni prepoved vožnje za tovornjake in bi posledično onemogočili ”dostavo” odpadkov. Prav tako je Občina Domžale opravila tudi sestanek s predsedniki sveta KS (KS Slavka Šlandra, KS Simona Jenka, KS Venclja Perka, KS Ihan) in jih seznanila z njihovimi aktivnostmi.

V četrtek, 31. maja 2018, so se sestanka civilne inciative udeležili tudi naši člani - Toni Dragar, mag. Renata Kosec, Joško Korošec, Janez Avsec in Anže Korošec. Toni Dragar je krajanom sporočil isto kot je dopoldne že sporočil novinarjem, da je bilo prejeto obvestilo inšpektorata: \\\"Pri pregledu parcele, kjer se nahajajo bale, pa je inšpektorica za okolje IRSOP glede na svoje ugotovitve družbi Publikus d.d. z ukrepom Opozorilo po 33. Členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru, prepovedala nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov na tej parceli in na sosednjih parcelah. Inšpektorica je odredila tudi fizične prepreke, da ne bo mogoč nenadzorovan dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. V nadaljevanju postopka bo z odločbo odrejena odstranitev bal.\\\"

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.