14.11.2018

Ureditev podhoda in rekonstrukcija železniške postaje Domžale

V tem mandatu smo posebno pozornost namenili tudi aktivnostim za ureditev podhoda in rekonstrukcijo železniške postaje Domžale.

Rešitev tega že desetletje starega problema je nujna, saj bi končno zagotovili varno prečkanje železniške proge. Mnogi, med njimi tudi šolarji, danes prečkajo progo na različnih mestih, najpogosteje pri železniški postaji, čeprav je le-to prepovedano in označeno z napisom »ne hodi čez progo, je smrtno nevarno«. Z izgradnjo ustreznega podhoda bomo zagotovili varno prečkanje, poleg tega pa bo mesto Domžale končno povezano v celoto in ne več razdeljeno na dva dela.

Pridobili smo idejno zasnovo za rekonstrukcijo železniške postaje Domžale z novim podhodom, naslednji korak predstavlja podpis Sporazuma med Občino Domžale in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. V letu 2019 so prav tako zagotovljena sredstva za pridobitev ostale potrebne dokumentacije.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.