20.04.2018

Sprejeta Strategija za mlade

Občina Domžale je v letu 2015 v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja, ki jo vodi podžupanja mag. Renata Kosec, Centrom za mlade Domžale in Inštitutom za mladinsko politiko pristopila k pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo v naslednjih letih strukturirano vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Domžale na področju mladine. Strategija je bila sprejeta na 27. redni seji občinskega sveta Občine Domžale. Vsi svetniki LTD so sprejetje podprli.

Namen strategije za mlade občine Domžale 2018-2023 (v nadaljevanju: strategija) je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj lokalnega mladinskega področja ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti. Poleg tega pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

V občini Domžale imajo mladi že pred sprejetjem strategije možnosti in pogoje za najrazličnejša udejstvovanja v občini ter pogoje za uspešno integracijo v posamezne dele življenja lokalne skupnosti. Z uveljavitvijo strategije v občini Domžale se bo sodelovanje med mladimi in občino, javnimi zavodi in drugimi organizacijami še bolj okrepilo, saj le-ta vzpostavlja aktivno sodelovanje med vsemi skupinami. Strategija je objavljena tudi na spletni strani Občine Domžale.info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.