12.11.2018

Športni park Domžale: načrtovani projekti

NOVOGRADNJA: za težko atlete, športnike boksarje in druge borilne veščine

Med nogometnim igriščem in Kamniško Bistrico je načrtovana novogradnja, ki bo namenjen težko atletom, športnikom boksarjem in drugih borilnih veščin ter fitnesu. V objektu so predvideni tudi spremljajoči prostori (sanitarije, garderobe, kotlovnica). Objekt je konceptualno razdeljen na dva dela. Severni del je namenjen fitnesu, hodniku, sanitarijam z garderobami ter tehničnemu prostoru. Južni del pa je v celoti namenjen borilnim veščinam in težko atletom.
Celotna vzhodna fasada je zastekljena. Ustvarja se povezava med notranjim prostorom na eni strani ter kvalitetnim zunanjim prostorom na drugi strani. Po vhodu v objekt je zasnovan širši hodnik, ki objekt predeljuje na prostor za ogrevanje (fitnes) ter na osrednji vadbeni prostor. V osrednjem vadbenem prostoru je predvideno šest vadbenih polj dim. 2,0 x 2,0m in eno tekmovalno polje dim, 4.0m x 4,0m. Ta del je namenjen dvigovanju uteži. Vsa polja imajo ustrezen tlak, v skladu za zahtevami uporabnikov. Na južni strani objekta v osrednjem vadbenem prostoru je zasnovan boksarski ring dim 7,80 m x 7,80m. Ob ringu je ob steni predviden tudi vadbeni prostor boksarjev (boksarske vreče, hruške,…)
Vmesni del je namenjen klopem, ki se prestavljajo glede na potrebe. Lahko so namenjen uporabnikom za počitek, pogovor,….. Ob tekmah pa se jih postavi za potrebe obiskovalcev. Sanitarije v objektu so dimenzionirane tako, da zadostijo potrebam tudi do ca. 50 obiskovalcev raznih dogodkov (tekme,…). Garderobe so ločene za ženske in moške. Ob kotlovnici je možnost izvedbe dodatnega prostora (pisarna, skladišče, itd ; glede na potrebe uporabnikov).

KOPALIŠČE DOMŽALE

Kopalna sezona 2019 se bo izpeljala še normalno, takoj septembra pa se bo pričelo z deli, ki bodo trajala predvidoma do septembra 2020, zato poleti 2020 bazen še ne bo odprt. V okviru prenove kopališča se načrtuje izgradnja novega olimpijskega bazena, manjšega bazena s toboganom, otroškega bazena, ureditev novega vhoda na južni strani, nova zunanja ureditev in zasaditev.

Projekt omogoča, da se ob bazenu postavijo konstrukcije in se tako kopališče pokrije.


ŠOTOR PRI DRSALIŠČU

V športnem parku Domžale je načrtovana tudi obnova šotora nad kotalkarsko ploščadjo. Predvidena je menjava obstoječe membrane z enojno termo membrano, izvedba bočne drsne stene na vzhodni strani, menjava sistema ogrevanja šotora in vzpostavitev garderob na zahodni strani šotora. Ploščad bo tako lahko uporabna za izvajanje več športnih zvrsti, zaradi vzpostavitve bočne drsne stene pa bo lahko polno uporaben tudi v poletnem času. Izvedba projekta je načrtovana za leto 2019.

NOGOMETNO IGRIŠČE

V načrtih razvojnih programov Občine Domžale za leto 2019 predvidenih 300.000 EUR za zamenjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Domžalah.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.