30.05.2018

Odprtje ceste na Turnšah

V sredo, 31. maja 2018, je v Turnšah potekalo slavnostno odprtje ceste skozi naselje, ki so ga pripravile Občina Domžale, Krajevna skupnost Dob in Turistično rekreativno društvo Turnše – Češenik. Pri odprtju je sodeloval Toni Dragar, ki je z Marijo Ravnikar (KS Dob) in Jani Jerajem (TRD Turnše – Češenik) slavnostno prerezal trak. Dogodka so se udeležili tudi naši člani – mag. Renata Kosec, Maksimiljan Karba, Janez Avsec in Ajda Vodlan.

Lokalna cesta skozi naselje Turnše je izvedena za dvosmerni promet, vozišče se je večinoma razširilo na vozni pas širine 5 m, hodnik za pešce in utrjeno bankino. V strnjenem delu naselja je hitrost omejena na 40 km/h. Hodnik za pešce je izveden na celotni trasi rekonstruirane ceste. Za umirjanje prometa so skozi naselje Turnše nameščene hitrostne ovire oziroma dvignjena križišča. Cesta je opremljena z javno razsvetljavo, odvodnjavanje ceste je izvedeno v meteorno kanalizacijo in ponikovalnice. V sklopu rekonstrukcije ceste se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda z okoli 50 hišnimi priključki. Prav tako se je izvedla prenova električnega omrežja in javne razsvetljave ter mostička čez Hujski potok. Dolžina trase prenovljenega odseka je okoli 870 m. Skupna vrednost investicije znaša okoli 500.000 €.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.