22.06.2018

Občinska seja - sprejet rebalans za leto 2018

V četrtek, 21. junija 2018, je potekala 28. redna seja občinskega sveta Občine Domžale. Dnevni red je predvideval 16 točk. Najprej je pod prvo točko potekala potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega svet Občine Domžale. Na mesto pokojnega Staneta Kovača /LTD – Toni Dragar- Lista za vse generacije/ je do konca mandatne dobe nastopil Matej Primožič. Ob tej priložnosti čestitamo našemu novemu svetniku.

Med pomembnejšimi točkami bi izpostavili sprejem rebalansa za leto 2018 in dveh točk, ki se nanašata na obnove domžalskega bazena.
Veseli smo, da smo svetniki uspeli zagotoviti proračunska sredstva za dodatne projekte, ki bodo izpeljani že v letošnjem letu:

 • centralna info točka za mlade v okviru Centra za mlade, ki je del Strategije za mlade;
 • izgradnja športnega parka v Depali vasi,
 • obnova otroškega igrišča v Homcu,
 • postavitev workout naprav v Športnem parku Domžale,
 • ureditev okolice ob šoli v Jaršah,
 • priprava elaborata za Dnevni center za varstvo starejših občank in občanov,
 • menjava umetne trave na nogometnem igrišču Športnega parka Radomlje,
 • izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri vrtcu Cicidom na Viru,
 • priprava projektne dokumentacije in komunalne opremljenosti zemljišča za gradnjo Regijskega vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev,
 • investicije (rekonstrukcija Smetarske ceste v Dobu, rekonstrukcija Mlinske ceste in še nekaj manjših cest),
 • izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta na Ljubljanski 58 (Domžalski dom),
 • priprava investicijske in projektne dokumentacije z namenom postavitve Ekoparka pri Godbenem domu Domžale,
 • obnova večnamenske ploščadi v Športnem parku Domžale (»balon«),
 • izdelava projektne dokumentacije za menjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Domžalah.
Pod osmo in deveto točko sta bila obravnavana in sprejeta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 »Športni park – sever« - druga obravnava in Investicijski program za Obnovo Kopališča. Naslednji korak je podpis pogodbe o projektiranju. Po izdelavi projektne dokumentacije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti javno naročilo za gradnjo. Začetek del je predviden po zaključku kopalne sezone 2019. Kopališče bo za uporabo pripravljeno v sezoni 2021. Cilj investicijskega projekta je zagotoviti:
 • preureditev obstoječega bazena 50 x 18 m v olimpijski bazen 50 x 25 m;
 • gradnja srednje velikega bazena 15 x 20 m;
 • prestavitev tobogana na nov bazen;
 • preureditev zunanjih – pohodnih površin in površin za sončenje;
 • preureditev garderob, sanitarij, strojnice;
 • preureditev gostinskega objekta;
 • bazenski kompleks dobi nov večji vhodni in gostinski objekt ter dodatne zunanje površine.
Več informacij o ostalih točkah pa lahko preberete na občinski spletni strani in v naših prihodnjih novicah. V kolikor imate kakršna koli vprašanja pa nas lahko kontaktirajte na info@ltd-tonidragar.si.


info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.