26.10.2018

Občina Domžale predala projekt za energetsko sanacijo objekta SPB - 1

Z javnim razpisom je Občina Domžale naročila projekt celovite energetske sanacije za celotni objekt v skladu z razpisnimi pogoji EKO sklada RS. Projekt je izdelan do faze PZI (Projekt za izvedbo z vsemi potrebnimi detajli in popisi). Včeraj, 25. oktobra 2018, je bil projekt PZI, v skladu s pogodbenimi določili, prevzet in predan upravniku objekta SPB-1, Aktiva upravljanje, ki se je v imenu lastnikov prijavil na javno povabilo za financiranje dokumentacije. Dokumentacijo je v celoti financirala Občina Domžale.

Projekt obsega prenovo vseh streh, vseh fasad, tlakov v pritličju in uravnoteženje ogrevalnega sistema na podlagi zahtev in standardov EKO sklada RS, kar bo omogočilo pridobitev nepovratnih sredstev sklada, kakor tudi ugodne kredite za prenovo.

Projekti so pripravljeni tako, da se bo sanacije mogoče lotiti po fazah (objektih). Občina Domžale si prizadeva, da se bodo lastniki odločili za sistemski pristop k prenovi objekta v skladu z izdelanimi načrti. Še naprej bo Občina Domžale aktivno sodelovala z upravnikom objekta oz. predstavniki etažnih lastnikov z namenom, da se realizira že večletni cilj – ureditev objekta SPB-1.


Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Vir: https://domzale.si/objava/158083 

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.