14.11.2018

Načrtovana krožišča

Za leto 2019 in 2020 je načrtovana gradnja dveh krožišč v centru Domžal, ki bo pomembno vplivala na pretočnost prometa. V dogovoru z DRSI se je uskladila izvedba krožišča na Ljubljanski cesti pri Policijski postaji Domžale. Projektiranje že poteka, v predlogu rebalansa so predvidena sredstva za izvedbo. Prav tako so v predlogu rebalansa predvidena sredstva za projektiranje krožišča na Savski cesti v letu 2019 in izvedba v letu 2020.

Občina Domžale ne more sama urejati križišč/krožišč na državni cesti, saj to ni njena pristojnost. To velja tudi za regionalno cesto Trzin - Lukovica. Pomemben je dialog z DRSI, ki ga trenutni župan dobro ohranja. Zato potekajo tudi resni pogovori z DRSI, da bi se naredilo krožišče na glavnem križišču med regionalno cesto in Češminovo ulico (pri Petrolu Domžale/lokalu Luna). Tukaj večkrat prihaja do zastojev, hkrati bi z direktnim uvozom iz krožišča na parkirišče Lidl, lahko odstranili križišče tik ob Kamniški Bistrici, ki je namenjeno izključno uvozu na parkirišče. Projekt še ni dokončno usklajen, ker gre za izjemno velik poseg v infrastrukturo, tudi finančno zahteven in predvsem, ker je prostora na omejenjenem križišču dokaj malo.

Naslednje načrtovano krožišče je na Litijski cesti (Ihan - Videm), ki sicer spada pod Občino Dol pri Ljubljano, vendar pa vpliva na prometno povezanost in pretočnost naših občanov. Domžalski župan in Janez Tekavec, župan Občine Dol pri Ljubljani, sta v stiku glede tega križišča. Zagotovili so nam, da je gradnja krožišča predvidena v kratkem.

Prav tako sta načrtovani krožišči v Zaborštu v okviru izgradnje gospodarskih - poslovnih objektov.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.