25.05.2018

Dan za mlade

V petek, 25. maja, je v Češminovem parku potekal Dan za mlade, ki je eden od ukrepov Strategije za mlade. Slednjo je na aprilski občinski seji ostalim svetnikom predstavila mag. Renata Kosec, predsednica Komisije za mladinska vprašanja, ki je Strategijo tudi pripravila. Vsi LTD svetniki so sprejetje mladinske strategije potrdili. Poleg glasbenih nastopov, teka barv in zabavnih delavnic, pa se je na dogodku tudi zbiralo finančna sredstva za Matica - športno protezo. Dogodka so se udeležili naši člani - Toni Dragar, mag. Renata Kosec, Joško Korošec, Damjana Korošec, Janez Avsec, Marjeta Rode, Sonja Orešek, Anže Korošec, in Ajda Vodlan. Prispevalismo tudi v skrinjico s prostovoljnimi prispevki za Matica.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.