02.11.2018

V Domžalah ni prostora za prazne obljube

Volilna kampanja se je začela in že smo priča mnogim kritikam, nekatere od njih so na mestu, spet druge so neresnične in temeljijo na namernemu zavajanju. No nekaj pa zagotovo drži.

Da je Računsko sodišče v lanskem letu revidiralo stranko LTD in podalo pozitivno mnenje o poslovanju stranke v vseh pomembnih vidikih poslovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Da smo obljube, ki smo jih dali pred štirimi leti, uresničili v večji meri, saj smo izpeljali več kot 91% projektov volilnega programa in tako dokazali, da tisto kar obljubimo tudi izpolnimo.

Vesela sem, da sem bila štiri leta del dobre zgodbe, ko smo skupaj s sodelavci, kolegi in drugimi znali prisluhniti idejam, željam, predlogom ljudi in jih poskušali čim prej realizirati. Zagotovili smo še višji nivo varnosti z ustanovitvijo Centra za zaščito in reševanje Domžale, gradnjo Doma krajanov – Gasilski dom Studenec, izvajanjem protipoplavnih ukrepov, širitvijo mreže defibrilatorjev, izvedli smo mnoge investicije v vrtcih in šolah, zaključili z nadgradnjo Centralne čistilne naprave, prenovili poslovilne objekte, mostove, prenovili ceste in izboljšali prometno varnost, urejali rekreacijske poti z umestitvijo novih športnih vsebin (kolovoz, otroška igrišča, fitnesi na prostem), itn. 

V tem mesecu smo pridobili Projekt celovite energetske sanacije za celotni SPB-1, ki bo predan etažnim lastnikom oziroma upravniku objekta. Nadalje smo z državo pridobili projekt za izvedbo podhoda pri železniški postaji Domžale, s Tušem smo sklenili dogovor o faznem odkupu zemljišč v centru Domžal, opravili razgovore o nameri po odkupu zemljišč območja Univerzal, ipd.
Velik korak naprej smo naredili še na področju podjetništva, saj smo skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Domžale izpeljali prvi start up dogodek – Štartaj Domžale. Področje mladih urejamo na podlagi sprejete Strategije za mlade 2018-2023 in v tem mesecu smo pridobili tudi naziv Mladim prijazna Občina. Ponosni smo, da smo ena redkih občin, ki je znala prepoznati potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju in podprli delovanje Dnevnega centra za otroke s posebnimi potrebami.

Kritizirajo nas zaradi Garažne hiše. Ta projekt je bil potrjen v prejšnjem mandatu, zanj so glasovali tudi mnogi, ki ga danes javno kritizirajo. Pa vendar naj omenimo, da smo z Garažno hišo pridobili več kot 200 parkirnih mest, električno polnilnico, vrhunsko plezalno steno, na kateri se bo že drugo leto odvilo evropsko prvenstvo v lednem plezanju in ne nazadnje športno igrišče, ki je v tem delu mesta več kot dobrodošlo.
In še bi lahko naštevali. Pa vendar ni to naš namen, saj dejanja povedo več kot besede. Ponosna sem, da ob vseh gradnjah nismo nikoli pozabili na mehke vsebine, temveč smo jih še nadgradili in obogatili – športni, kulturni in drugi dogodki (Čarobni december, Dobrodošli v Domžalah, Kuhna na plac, Spoznajmo se praznujmo skupaj, Kino v parku, Dan za mlade, ipd.), izdaja pravljice Hrošček Simon širi zadovoljstvo, aktivnosti za večjo varnost otrok v cestnem prometu (Varno v šolo in domov), izvedba čistilnih akcij, ipd.

Pravijo, da nam zmanjkuje energije, želje, volje, ambicije in vizije za vodenje občine. To oceno prepuščamo vam in vas vabimo, da si ogledate naš volilni program 2018-2022. To niso prazne obljube temveč cilji, ki smo si jih zadali skupaj s celotno ekipo LTD-ja. Mi verjamemo in se zavedamo, da: šteje javni interes ne zasebni, štejejo dejanja in ne prazne obljube, šteje ekipa in ne posameznik, štejejo mnenja, ideje in predlogi vsakega občana, vsaka njegova stiska, težava, šteje torej posluh za sočloveka.

Hvala vam za vso dosedanjo podporo, zaupanje in pozitivne želje.
Verjamem, da gremo Skupaj z vami naprej.
Srečno!

Opomba: v Slamniku je zaradi omejitve prostora objavljena krajša verzija kolumne.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.