22.09.2015

Trudimo se, da bi bili invalidom prijazna občina

V občini Domžale so mnoga zelo aktivna društva, v katera se združujejo ljudje z različnih področij. Mednje sodi Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ki nudi pomoč in skrbi za invalide v občini Domžale, poleg tega pa potekajo številne aktivnosti vseh občin z območja nekdanje Občine Domžale (Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin). Društvo se že 40. let ukvarja s plemenitim poslanstvom, članice in člani obiskujejo invalide na domu, jim pomagajo pri njihovih zdravstvenih, socialnih, psihičnih in drugih težavah, za člane organizirajo srečanja in druženja, skrbijo za obveščanje svojih članov o področni zakonodaji, dogodkih ter dejavnostih društva.

40. obletnica delovanja Medobčinskega društva invalidov Domžale je visok jubilej in ob tej priložnosti vsem članom in članicam iskreno čestitam in želim uspešno delo tudi v prihodnje.
Občina Domžale si bo še naprej prizadevala, da društvom pomaga po svojih najboljših močeh. Posebno pozornost namenjamo odpravi arhitektonskih ovir, s finančno podporo pomagamo pri delovanju invalidskih društev, na osnovi razpisov sofinanciramo redno dejavnost tako društev s sedežem v občini kot društev s sedežem v drugih občinah, če so v njih delovali občani in občanke iz naše občine. Društev, ki združujejo različne invalide, je mnogo in vedno smo skušali pomagati tudi invalidskim društvom pri njihovih posebnih projektih.

Trudimo se z urejanjem dostopov za invalide in otroške vozičke, zato smo preuredili vhod v občinsko stavbo, kjer deluje tudi UE Domžale. Kmalu sledi še izvedba zunanjega dvigala, ki bo še dodatno olajšal dostop do prostorov Občine Domžale in UE Domžale vsem gibalno oviranim in staršem z otroškimi vozički.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.