16.12.2014

Tekmovanje s časom

Verjetno je že marsikdo od nas večkrat pomislil, kako bi ravnal, ko bi se pred našimi očmi nenadoma zgrudil človek, ker mu je zastalo srce? Nekateri bi takoj priskočili na pomoč, spet drugi pa iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bi upali pomagati človeku v stiski.

Prav je, da bi se vsi zavedli, da je nudenje prve pomoči, sploh če ta neposredno rešuje življenje, nekaj najlepšega, kar človek lahko podari sočloveku.

Uvedba avtomatskih defibrilatorjev (AED) predstavlja pomemben prispevek k boljšemu preživetju ljudi s srčnim zastojem. Njegova uporaba je bila v preteklosti zaupana le medicinskemu osebju, vse večja razširjenost AED-jev na ključnih mestih (javni zavodi, telovadnice, trgovski centri, ipd.) pa omogoča, da lahko tudi osebe brez medicinskega znanja učinkovito postopajo v primeru srčnega zastoja. Ker je pravilnost in pravočasnost pomoči tesno povezana z možnostmi preživetja, je pomembno, da smo o tehnikah oživljanja seznanjeni v čim večjem številu.

S tem namenom sta Občina Domžale in Zdravstveni dom Domžale že od avgusta dalje organizirala tečaje temeljnih postopkov oživljanja. Odzivi udeležencev so bili odlični, zato smo se odločili, da s tečaji nadaljujemo tudi v prihodnje in na ta način seznanimo čim večji krog ljudi o osnovnih postopkih oživljanja. Nedvoumno pa bi bilo smiselno, da v prihodnje objavimo seznam lokacij AED-jev v občini Domžale in informiramo občane in občanke, kje se le-ti nahajajo, kdaj so dostopni, ipd. Potrebno je tudi razmisliti o možnostih njihove postavitve na zunanje dele objektov, s čimer bi omogočili lažjo dostopnost, kar se je v praksi že izkazalo kot zelo učinkovito.

Oživljanje je tekma s časom … vsaka minuta, ki preteče od nastopa zastoja srca do prihoda nujne medicinske pomoči, je neprecenljiva in dragocena. Zato se skupaj odločimo ZA življenje in se udeležimo tečaja, s pridobljenim znanjem pa bomo lahko v najbolj kritičnih trenutkih pomagali sočloveku v stiski.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.