17.11.2016

Pregled nazaj, pogled naprej

Prihaja mesec december in postala je že tradicija, da se v tem času obračamo nazaj, pogledamo kaj smo dosegli in nato pred Silvestrovim naredimo načrte za novo leto ter morda sklenemo novoletne zaobljube.

Ko to pišem, nisem razmišljal le o preteklem, temveč preteklih dveh letih, ki sta minili od zadnjih lokalnih volitev. Kaj smo dosegli? Vzel sem program LTD in priznam, da sem bil izjemno ponosen, saj smo uresničili že mnogo projektov. Veseli me, da nam je uspelo pričeti z gradnjo Doma krajanov na Studencu, v katerem bo našel svoj prostor tudi PGD Studenec. Večji investicijski projekti so še gradnja prizidka k POŠ Ihan, gradnja telovadnice pri SŠ Domžale skupaj z državo, sanacija fasade KD Franca Bernika, obnova letnega gledališča Studenec, postavitev nove plezalne stene na garažni hiši, obnova stopnic pri TUŠ ploščadi, pomembne investicije v cestno infrastrukturo (Bukovčeva cesta, cesta Radomeljske čete, cesta na Sv. Trojico…) in urejanje kanalizacije, učinkoviti protipoplavni ukrepi, nadgradnja CČN Domžale Kamnik, energetske sanacije stavb javnih zavodov, sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (mamografija, sofinanciranje logopeda, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu), urejanje zelene osi… Izvedena je bila anketa med mladimi o njihovem videnju bivanja v občini Domžale. Pripravljamo Strategijo za mlade, ki jih bo aktivneje vključevala v delo in življenje naše občine. Prav tako je bil v zadnjem letu zaznan velik premik na področju družabnega življenja. Občani smo opazili popestritev dogajanja na tržnici (Kuhna na plac, predstavitev drugih občin in pokrajin naše Slovenije…), prireditve v času prazničnega decembra, prireditve v Češminovem in Športnem parku, vse več prireditev v KD Franca Bernika…

Glede na to, da smo na polovici mandata, ki ste nam ga zaupali občani in občanke, lahko rečem, da smo z dosedanjim delom dokazali, da smo uspešni in stremimo k napredku naše občine. Naše dobro delo se kaže tudi v zadnji slovenski raziskavi, prebivalci naše občine imamo namreč eno najbolj zdravih in kvalitetnih življenj v Sloveniji. Člani LTD se na tem mestu ne bomo ustavili, želimo si še večji in boljši napredek naše občine, za kar se bomo zavzeli tudi pri sprejemanju proračuna za leti 2017 in 2018.

Prihaja veseli december. Vabim vas, da se skupaj udeležimo predprazničnih prireditev, se poveselimo in si zaželimo vse najboljše v prihodnjem letu.

Joško Korošec, sekretar LTD in občinski svetnik LTD

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.