27.07.2018

Poletje je čas, čas za oddih, šport in pa tudi za kulturo

Poletni čas je čas, ko se ljudje razbežimo na vse konce in kraje naše Zemlje, je čas, ko si poskušamo napolniti »akumulatorje« do naslednjega poletja. Telo potrebuje poleg počitka, zvedavosti in športa tudi nekaj za dušo. Med »začimbe« za dušo pa sodijo tudi kulturne prireditve. Med tem, ko kulturni hrami povečini zaprejo svoje duri, pa jih nadomesti društvena dejavnost. In tu pridemo do naše občine, ki je resnično društveno bogata, poleg množice športnih društev, gasilskih društev imamo tudi množico kulturnih društev. V naši občini imamo 24 kulturnih društev in še skoraj enkrat več sekcij iz različnih ustvarjalnih področij. V poletnem času, s katerim sem pričel, pa je najbolj aktivno Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, ki nas in širno Slovenijo razveseljuje z 18. kulturnim poletnim festivalom. »Višek« festivala ni gostovanje profesionalnih odrskih ustvarjalcev, temveč domača igra z domačimi, povečini »amaterskimi« igralci. V letošnjem letu smo vam pripravili, tudi jaz sem že nekaj desetletij aktiven član društva, domačo gledališko predstavo Lepo je biti muzikant z glasbo Slavka in Vilka Avsenika ob 65-letnici njunega ustvarjanja. V prihodnjem letu bo Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan praznovalo 70. letnico svojega obstoja. Leta 1949 so pričeli delovati kot kultura sekcija pod okriljem prostovoljnega gasilskega društva Studenec, leta 1962 pa so se preoblikovali v Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Svoje poslanstvo društvo vidi v vključevanju lokalne in širše skupnosti v kulturno udejstvovanje; v društvu najdejo mesto mladi, ki se prvič srečajo z gledališčem, rastejo z njim in gledališče z njimi, pa tudi izkušeni igralci, ki se predano in vedno znova radi vračajo v družbo ljubiteljev odrskih desk. Ko v naši občini govorimo o ljubiteljski kulturi in kulturi na splošno, ne moremo mimo neumornega Lojzeta Stražarja, predsednika društva, režiserja, organizatorja in še in še bi lahko naštevali. A ker v današnjem času nihče ne more vsega narediti »sam«, moram na tem mestu omeniti tudi vse neumorne člane, ter sponzorje in podpornike med katere se uvršča tudi občina Domžale.

Janez Avsec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.