23.10.2017

Otroci in mladi s posebnimi potrebami

Ena izmed večjih težav, s katero se sooča vedno več družin tudi v domžalski občini, so otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju. Njihova življenja so še vedno odrinjena na rob naše družbe, odvijajo se mimo nas, ne da bi sploh vedeli, s kakšnimi težavami, strahovi in odrekanji se vsakodnevno spopadajo posamezniki in njihove družine.

Populacija teh otrok in mladostnikov je številčno večja, kot pred desetletjem, prisotne so vse bolj kompleksne motnje, mnogi potrebujejo stalno spremstvo in skrb odrasle osebe. Lahko smo veseli, da v naši občini problematiko uspešno rešuje Osnovna šola Roje s prilagojenim programom, kjer se učenci lahko šolajo do 26. leta starosti.

Po zaključku šolanja nastopi težava, saj sledi vključitev v varstveno-delovne centre, ki so v pristojnosti države, v katerih pa ni prostih mest in so čakalne vrste izjemno dolge. Sledijo stiske teh mladostnikov, ki se novi situaciji težko privadijo. Če so bili prej vsaj sprejeti v okolju svoje šole, pa kar na enkrat postanejo popolnoma izrinjeni in izolirani. Velika pa je tudi stiska staršev, ki ne vedo, kaj storiti. Nekateri starši ne morejo drugače, kot da se odločijo, da njihov otrok ostane doma.

Mladim osebam začno hitro upadati kognitivne in funkcionalne sposobnosti, ki so jih z velikim trudom pridobili skozi leta. Predvsem pa jim počasi upada tudi samozavest, ki so jo gradili v šoli. Tako je ta čas med zaključkom šolanja in vključitvijo v varstveno delovni center izrednega pomena, da ga preživijo v podobnem okolju kot v času šolanja. Prav bi bilo, da ga preživijo v družbi vrstnikov ter da čas preživljajo kakovostno in da nadgradijo svoja znanja in spretnosti.

Zato smo se svetniki in svetnice LTD-ja zavzeli, da se ta problematika čim prej uredi na način, da se v občini odpre dnevni center ter se tako zapolni časovna vrzel.

Na Občini Domžale je začela delovati delovna skupina, ki je imela za nalogo, da preuči, na kakšen način bi odprli dnevni center za osebe z motnjami v duševnem razvoju v občini. Zavedali smo se, da posegamo v pristojnost države, poleg tega smo bili soočeni z mnogimi zakonodajnimi in birokratskimi ovirami.

Po dveh letih skupnega dela nam je uspelo. Občina Domžale je objavila javni razpis za sofinanciranje delovanja dnevnega centra. Nanj se je prijavilo društvo Verjamem vate, ki je odprlo vrata centra v septembru 2017.

Dnevni center danes obiskuje pet naših mladih občanov in verjamem, da bo center njihov drugi dom, kjer bodo sprejeti, zadovoljni predvsem pa srečni.

mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.