24.08.2015

Omrežnina in drugi pomembni projekti

Poletje se počasi poslavlja in pred nami so meseci, ko bomo ponovno zavihali rokave in nadaljevali s projekti in deli, ki smo si jih zastavili.

Eden izmed pomembnejših predlogov, ki ga je podala svetniška skupina LTD – Toni Dragar, lista za vse generacije na junijski seji Občinskega sveta, je obravnava in sprejem znižanja cen za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja glede omrežnine pri oskrbi s pitno vodo in omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode. Predlog se je uvrstil v program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015.

Podpiramo tudi pobudo KS Venclja Perka in mnogih občanov, ki so se na nas obrnili s prošnjo po ureditvi varnega prečkanja železniške proge pri železniški postaji v Domžalah. Rešitev tega že desetletje starega problema je nujna, saj bi končno zagotovili varno prečkanje železniške proge, bodisi z izgradnjo podhoda, nadhoda ali nivojskega prehoda. Mnogi, med njimi tudi šolarji, danes prečkajo progo na različnih mestih, najpogosteje pri železniški postaji, čeprav je le-to prepovedano in označeno z napisom »ne hodi čez progo, je smrtno nevarno«. Z izgradnjo ustreznega prehoda bi zagotovili varno prečkanje, poleg tega pa bi bilo mesto Domžale končno povezano v celoto in ne več razdeljeno na dva dela. Zavedamo se, da bo projekt terjal več časa, zato moramo takoj pričeti z aktivnostmi pri Slovenskih železnicah in sprejeti odločitev, katera je najhitrejša ter najbolj varna rešitev.

V svetniški skupini LTD se bomo zavzemali tudi za to, da se pomembne teme, kamor nedvoumno sodijo nakupi strateško pomembnih zemljišč, obravnavajo na sejah Občinskega sveta. Svetniki in svetnice bomo tako dobili možnost, da preučimo smotrnost nakupa in določimo program ter vsebine; teh je veliko, od možnosti razvoja socialnega podjetništva, področja dela z mladimi, s starejšimi, ranljivimi skupinami, ipd.

Idej nam ne zmanjka, kot tudi ne volje, da vam prisluhnemo, dragi občani in občanke, in podpremo vaše pobude v korist vseh občanov.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.