29.06.2018

Novi projekti v letu 2018

Na 28. seji občinskega sveta smo svetniki in svetnice potrdili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta. Na mesto pokojnega Staneta Kovača /LTD – Toni Dragar- Lista za vse generacije/ je do konca mandatne dobe nastopil Matej Primožič. Ob tej priložnosti našemu novemu svetniku iskreno čestitamo.

Med pomembnejšimi točkami, ki so bile obravnavane na seji, bi izpostavila sprejem rebalansa za leto 2018 in dveh točk, ki se nanašata na obnovo domžalskega bazena.

Veseli nas, da smo uspeli zagotoviti proračunska sredstva za dodatne projekte, ki bodo izpeljani še v letošnjem letu: centralna info točka za mlade v okviru Centra za mlade, ki je del Strategije za mlade; izgradnja športnega parka v Depali vasi, obnova otroškega igrišča v Homcu, postavitev workout naprav v Športnem parku Domžale, ureditev okolice ob šoli v Jaršah, priprava elaborata za Dnevni center za varstvo starejših občank in občanov, menjava umetne trave na nogometnem igrišču Športnega parka Radomlje, izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri vrtcu Cicidom na Viru, priprava projektne dokumentacije in komunalne opremljenosti zemljišča za gradnjo Regijskega vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev, investicije (rekonstrukcija Smetarske ceste v Dobu, rekonstrukcija Mlinske ceste, Kolodvorske ceste, itd. ), izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta na Ljubljanski 58 (Domžalski dom), priprava investicijske in projektne dokumentacije z namenom postavitve Ekoparka pri Godbenem domu Domžale, obnova večnamenske ploščadi v Športnem parku Domžale (»balon«) in izdelava projektne dokumentacije za menjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Domžalah.

Obravnavali in sprejeli smo tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 »Športni park – sever« - druga obravnava in Investicijski program za obnovo Kopališča. Začetek del je predviden po zaključku kopalne sezone 2019 in obsega: preureditev obstoječega bazena v olimpijski bazen, gradnja srednje velikega bazena, prestavitev tobogana na nov bazen, preureditev zunanjih – pohodnih površin in površin za sončenje, preureditev garderob, sanitarij, strojnice; preureditev gostinskega objekta. Bazenski kompleks bo dobil tudi nov večji vhodni in gostinski objekt ter dodatne zunanje površine. Kopališče bo pripravljeno za uporabo v sezoni 2021. Z izgradnjo novega modernega bazenskega kompleksa bomo vzpostavili še boljše pogoje za izvajanje športno rekreativnih aktivnosti v naši lokalni skupnosti.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.