31.05.2018

Naj medi!

Čebelarstvo na Slovenskem in pa tudi na domžalskem območju ima dolgo ter bogato tradicijo. Prav temu smo se v letošnjem letu še posebej poklonili. Na svetovni ravni smo letos prvič v nedeljo, 20. maja praznovali svetovni dan čebele. Pobuda za poseben praznik čebel je bila slovenska, saj pri nas izjemno cenimo te pridne delavke. Počastitvi čebel in čebelarstva se je pridružila tudi Občina Domžale, ki je v letošnjem letu namenila finančna sredstva za odprtje Domžalske čebelarske poti. Ideja za učno pot je bila dolgoletna želja obeh domžalskih čebelarskih društev - društva Domžale in društva Dob – Krtina. Sam sem že več let član Čebelarskega društva Domžale, ki ga trenutno vodi Andrej Jus.

Občina Domžale podpira čebelarstvo v naših krajih, prav tako pa sta omenjeni društvi zelo dejavni. Pred leti je tako v parku pod Močilnikom v Dobu nastal učni čebelnjak, kjer gospod Marjan Koderman izobražuje dobske učence o čebelarstvu. Odprtje učne poti je potekalo pri omenjenem čebelnjaku, sicer pa pot dolga skoraj 5 km, povezuje dobski čebelnjak z Apicentrom, ki bo nastal pri Centralni čistilni napravi v Domžalah. Vesel sem, da smo v Domžalah pridobili novo učno pot, ki bo učence, občane in turiste izobrazila o čebelarstvu nasploh in čebelarstvu pri nas. Čebelarji smo ponosni na svoje delo in cenimo pridnost čebel, sedaj pa bo to znanje in ljubezen moč razširiti med večje število ljudi. Prav tako me veseli, da je Občina Domžale pripravljena poslušati in uslišati tako različne prošnje domžalskih društev in da nas pri svojem delovanju finančno ter drugače podpira. Zahvala gre prav novoustanovljenemu TIC Domžale, gospe Miri Bečan in Ajdi Vodlan, ki sta v lanskem letu povezali obe čebelarski društvi in omogočili pričetek projekta. Seveda pa zahvala tudi gospodu županu, ki je projekt podprl in odobril. Želim si, da bo čebelarstvo na domžalskem imelo dolgo tradicijo tudi v prihodnosti. Naj medi!

Maksimiljan Karba

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.