20.12.2016

Naj bo leto 2017 zdravo in nepozabno!

Leto se počasi izteka in pred nami je še pomembna seja občinskega sveta, ko bomo svetnice in svetniki sprejemali proračuna za leti 2017 in 2018. Po pregledu gradiva lahko potrdim, da sta proračuna pripravljena dobro in v luči, da se bo še naprej zagotavljal razvoj naše občine na mnogih področjih (kulturnem, športnem zdravstvenem, družbenem, komunalnem, ipd.). Poleg tega je iz pregleda proračunov vidno, da so upoštevani predlogi svetniške skupine LTD -  zagotovitev sredstev za izvedbo protipoplavnih ukrepov, nadaljnje gradnje otroških in športnih igrišč (kolesarski poligon, ipd.), gradnjo krožišč v občini, ureditev področja mladih, skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju, gradnje krajevnih oziroma gasilskih domov ter delovanje celotnega sistema zaščite-reševanja v občini Domžale.

Verjetno bo na seji tekla razprava tudi o tem, da sta proračuna pripravljena premalo ambiciozno, da nista razvojna, ipd. S tem se ne strinjam, saj uradni podatki po indeksih razvojne ogroženosti kažejo, da smo druga najmanj razvojno ogrožena občina v Sloveniji. Poleg tega smo se med 212 občinami uvrstili na tretje mesto glede na to, kako ljudje radi živijo v Domžalah. Sama menim, da se razvoj ne kaže le v infrastrukturi, gradnjah temveč predvsem v programih, vsebinah, ki jih nudimo občanom in občankam in s katerimi zagotavljamo kvalitetno življenj vseh. Tudi v prihodnje želimo ohranjati takšno raven kakovosti ter še naprej delati za ljudi.   

Svetniška skupina LTD bo na seji predlagala dva amandmaja in sicer postavitev ograjenega pasjega parka ob rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici ter zagotovitev sredstev za obnovo Kofutnikove domačije, pomembne kulturne dediščine. Svoje delo bomo tudi v prihodnjih letih usmerjali v projekte in programe, ki bodo zajele vse generacije občanov, še naprej bomo ohranili posluh za ljudi ter se skupaj z vami trudili za nadaljnji razvoj naše občine.

Dragi občani in občanke, ob zaključku leta vam svetnice in svetniki LTD želimo mirne, prijetne praznike v krogu vaših najbližjih, ter zdravo, nepozabno in nadvse zadovoljno leto 2017.

Srečno!

mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.