24.03.2015

LAS v mojem kraju

Občina Domžale vodi skupaj z Občinami Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice pripravljalne aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine (LAS). Glavna naloga te skupine je spodbujanje lokalnega razvoja z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter povezovanje lokalnih deležnikov k izvajanju skupnih projektov (področja: socialna vključenost in enakost, podjetništvo, ustvarjanje novih delovnih mest, turizem, kultura, varstvo narave, ipd.). Gre za pristop »od spodaj navzgor«, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da sámo določi prioritete in razvojne cilje ter na ta način odloča o lastnem lokalnem razvoju. Lokalni razvoj je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij.

Ker sta ključni nalogi LAS priprava in izvedba Strategije lokalnega razvoja, na podlagi katere se izberejo projekti za izvedbo, ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so LAS dodeljena, je Občina Domžale skupaj z RRA LUR v mesecu marcu izvedla delavnico »LAS V MOJEM KRAJU«. Delavnice so se udeležili predstavniki različnih društev, javnih zavodov in organizacij. Na delavnici je bilo predstavljeno, kaj LAS sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj, kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.

Aktivnosti se bodo nadaljevale z drugim sklopom delavnic, ki bodo potekale predvidoma v mesecih aprilu in maju. Točni termini bodo objavljen na spletni strani Občine Domžale, RRA LUR in v občinskem glasilu.

Ker želimo pripraviti strategijo razvoja, ki bo temeljila na lokalnih potrebah in potencialih, vas vabimo, da se nam pridružite in prispevate k razvoju skupnosti s svojimi izkušnjami in idejami.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.