22.01.2018

Kjer preteklost sreča prihodnost

Evropski parlament je leto 2018 razglasil za leto kulturne dediščine in slogan Evropskega leta kulturne dediščine, ki  se glasi: »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«, želi spomniti, da nam kulturna dediščina pomaga razumeti preteklost in ustvarjati boljšo prihodnost. Temu predlogu sledimo tudi člani liste LTD.

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. V zadnjem desetletju ali malo dlje, se je zanimanje zanjo in njeno negovanje povečalo tudi v naši občini.

Če se ji  je v preteklosti posvečalo predvsem nekaj zanesenjakov, ki so se njenega pomena zavedali, se je z odprtjem Slamnikarskega muzeja v središču Domžal uresničila dolgoletna lokalna pobuda o predstavitvi delčka te dediščine našega kraja in okolice.

Del zbirk predmetov, ki so jih posamezniki, ker so prepoznavali kot narodovo vrednoto, zbirali in ohranjali, je že našlo svoje mesto v našem muzeju, nekateri so na dobri poti, da postanejo naša skupna last in jih predstavimo kot del naše, za nas bogate zgodovine, ki so jo ustvarjali naši predniki.

Vonj dediščine pa ne veje le iz predmetov, ki jih hranimo v muzejih, knjižnicah in galerijah, pač pa tudi iz tradicionalnih veščin, obrti, šeg in navad, iz tradicionalnih jedi, vtkan je v zgodbe in pesmi naših dedkov in babic.

Če je cilj Evropskega leta kulturne dediščine povečati zanimanje za kulturno dediščino, je tudi cilj domžalskih prizadevanj povečati zavedanje o pozitivnih učinkih, ki jih ima kulturna dediščina na družbo, njeno kulturno raznolikost in ne nazadnje na gospodarstvo, turizem, zaposlovanje.

Prizadevati si moramo, da bi zanimanje za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih, zbujalo ustvarjalnost in pripadnost domačemu okolju, učenje skozi dediščino pa razvijalo občutljiv odnos do prostora in ljudi. K sreči je takšno zavedanje močno prisotno v naših vrtcih in šolah, ki  na izviren in učinkovit način naše najmlajše z ustvarjalnim pristopom do dediščine peljejo v svet, ki spoštuje preteklost, da ustvarja lepšo prihodnost.

Andreja Pogačnik Jarc, občinska svetnica LTD

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.