23.08.2016

Dragi otroci - srečno v vrtcu in šoli

Poletje se počasi poslavlja in pred nami je jesen. Verjamem, da ste poletje preživeli čim bolj brezskrbno in pestro ter se zadovoljni, zdravi in polni novih moči vračate na delovna mesta, vaši otroci pa v vrtce in šole.
Oživeli so vrtci, šole, prav tako pa tudi ulice in ceste, ki so polne prometa. Naši igrivi, navihani in razposajeni otroci so tako postali še bolj ranljivi. Nikoli ne vemo, kaj bodo storili v naslednjem trenutku: skočili s pločnika ali igrišča na cesto, skakali iz ene luže v drugo ali pa le mirno stali in opazovali dogajanje okoli sebe.

Dolžnost vseh nas je, da poskrbimo za njihovo varnost v prometu – starši, da svoje otroke seznanite z najnujnejšimi prometnimi pravili in jih naučite, kako in kje lahko varno prečkajo cesto v domačem okolju, na križišču ali cesti ter vozniki, da upoštevate prometne predpise ter vozite strpno in previdno.

Da bodo še bolj varni in opazni, bomo našim prvošolčkom ponovno poklonili rutke s Hroščkom Simonom, ki jih bo spremljal na njihovi poti v šolo in domov. Poleg tega bo za varnost v šolskih okoliših še dodatno poskrbljeno, za kar se lahko zahvalimo občinskemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policiji, osnovnim šolam, vrtcem, krajevnim skupnostim, prostovoljnim gasilskim društvom, društvom upokojencev, itd.
Zavedamo se, da nam trenutek nepazljivosti lahko za vedno spremeni življenje. Poskrbimo, da do takšnih nesrečnih trenutkov ne bo prišlo. Otroci so enkratni in neponovljivi, vredni vseh naših naporov in prizadevanj, da bo njihova pot varna.

Dragi otroci, srečno na poti, srečno na cesti in pa seveda – srečno v vrtcu ali šoli!

mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.