23.02.2016

Domžale za mlade

Komisija za mladinska vprašanja, v kateri sodelujejo predstavniki Centra za mlade Domžale, Mladinskega sveta Domžale in zainteresirane javnosti, je od ustanovitve dalje zelo aktivna. V naslednjih mesecih bomo pričeli z aktivnostmi, ki nas bodo vodile do priprave dokumenta - Strategija za mlade v občini Domžale za obdobje od 2016-2021.

Najprej bomo med mladimi izvedli raziskavo, s katero jih bomo nagovorili in spodbudili, da podajo svoja mnenja, predloge in želje ter s tem dobili celovitejši pregled nad trenutnim stanjem v občini. Iz ankete bomo »slišali« glas mladih, kaj si želijo na različnih področjih družbenega življenja - pomembno je namreč, da se zavedamo, da mladih ne moremo in ne smemo enačiti zgolj s področjem zabave in prostega časa. Področje mladine posega tudi na številna druga splošna področja, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, participacija, zdravje, informiranje, mobilnost, mednarodno sodelovanje, ipd.

Za mlade bomo organizirali tudi delavnice, posvete in srečanja ter jih tako še dodatno spodbudili, da na glas povedo, česa si želijo, kakšna so njihova videnja in pričakovanja od lokalne skupnosti, v kateri živijo. Želimo si vzpostaviti vez, ki bo omogočala trajno komunikacijo med mladimi in odločevalci na lokalni ravni, kot tudi aktivno družbeno participacijo mladih v lokalnem okolju. Želimo si torej, da vzpostavimo dialog med obema skupinama, izboljšamo učinkovitosti mladinskih pobud, njihovo sodelovanje ter prenos idej in vključenost mladih v procese odločanja.

Na podlagi vseh aktivnosti in raziskav bo oblikovana Strategija za mlade v občini Domžale, ki bo na eni strani upoštevala obstoječe delovanje lokalne skupnosti na področju mladih ter na drugi strani ustrezala njihovim realnim potrebam. Naš cilj je, da bo Strategija postala živ dokument, ki bo mladim olajšal prehod iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti.

 Zato vabimo vse mlade, da spremljajo nas in naše aktivnosti, ki jih bomo objavljali v glasilu Slamnik, na občinski spletni strani in na Fb strani. Našli nas boste pod sloganom»Domžale za mlade«. Pridružite se nam.

mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.