25.10.2016

Domžale 2017 in 2018: razvoj, vključevanje različnosti, decentralizacija, varnost in prihodnost

Na 16. občinski seji smo svetniki obravnavali proračun za naslednji dve leti in sedaj je čas za urejanje zadnjih detajlov zagotavljanja dodatnih sredstev za projekte, ki jih želimo uresničiti.  Idej je veliko in glede na omejena sredstva moramo postaviti prioritete. Nekateri od naših predlogov so opisani spodaj. Vljudno pa vas vabim, da spremljate naš novi Facebook profil, kjer bomo razložili še več.   

Ime »Lista za vse generacije« ni zgolj prazna črka na papirju, temveč je naše glavno vodilo. Občino Domžale želimo odpreti vsem generacijam in dvigniti kakovost življenja. Izobraževalna dejavnost je urejena, saj smo v zadnjih letih obnavljali in gradili vrtce ter šole (trenutno v Ihanu, kmalu tudi v Preserjah pri Radomljah), želimo pa še urediti otroška igrišča. Zagotovljena so sredstva za ihansko igrišče, močno pa podpiramo idejo ureditve igrišča v Krtini, na Pšati in Depali vasi. Naš cilj je decentralizacija – ne želimo urejati zgolj mesta Domžale, temveč se trudimo razvijati občino kot celoto in prav zato podpiramo povezovanje krajevnih skupnosti. Zavzemamo se za razvoj športa in želimo zagotovljena sredstva za kolesarski poligon ter tistih športov, ki se osredotočajo na zabavno rekreacijo in vzgojo naših otrok skozi športno druženje. K našemu razvoju za vse generacije želimo dodati še skrb za ranljive skupine naših občanov, kajti niso zgolj generacije tiste, ki nas ločujejo.

Obstaja pa tudi veliko projektov, ki so morda očem (ne)vidni, vendar pa izjemno pomembni. Izpostavili bi protipoplavne ukrepe, ki jih Občina uspešno izvaja, in za katere naša lista verjame, da jih moramo podpirati v prihodnosti. Varnost ima v našem političnem programu pomembno mesto in prav zato spodbujamo načrte o nadgradnji Centra za zaščito in reševanje Domžale (izgradnja Regijskega vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev), širite mreže defibrilatorjev preko gasilske zveze in izvedbo brezplačnih tečajev uporabe defibrilatorjev. Želimo investirati tudi v prometno varnost – z urejanjem javnih prevozov, umiritve prometa v centru mesta, obnove cestišč in gradnje krožišč. Hkrati pa na »mehkejšem« področju podpiramo dokončno ureditev Češminovega parka. Idej je veliko in verjamemo, da jih bomo v prihodnosti uspešno realizirali.   

mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.