25.05.2015

Center za zaščito in reševanje Domžale

V občini Domžale že 25 let deluje občinska poklicna enota Helios Količevo, ki predstavlja temelj delovanja zaščitno-reševalnega sistema v občini. Poklicna enota opravlja javno gasilsko službo v občini, poleg tega pa še zaščitno-reševalne naloge za Upravo RS za zaščito in reševanje, DARS, dve podjetji v naši občini ter za občine Lukovica, Moravče in Trzin.

Tovrstna oblika sodelovanja je v slovenskem prostoru nekaj posebnega, saj so ostale poklicne enote v Sloveniji organizirane kot javni zavodi (Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica, itd.). Občina Domžale je zato pričela z aktivnostmi za ustanovitev javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale«, saj želimo tudi v prihodnje zagotavljati stabilno in učinkovito poklicno jedro.

Glede na navedeno, smo se sestali s predstavniki podjetja Helios ter se dogovorili, da Občina pripravi predlog nove organizacije delovanja poklicne gasilske enote pod okriljem občine. Ocenili smo, da je najbolj primerna organizacija javni zavod, tako kot to kažejo primeri dobrih praks v drugih slovenskih občinah. Obenem pa že potekajo pogovori o uporabi objekta CPV-ja ter opreme.

Javni zavod bo opravljal javno gasilsko službo in druge zaščitno-reševalne naloge za Občino Domžale, Upravo RS za zaščito in reševanje, DARS, sosednje občine ter podjetja v naši občini. Zavod se bo financiral na podlagi pogodb o opravljanju gasilske službe in drugih nalog zaščite in reševanja, ki bodo pomenile glavni vir njegovih prihodkov, poleg tega pa bo lahko opravljal tudi dejavnosti s področja gasilstva.

Ustanovitev zavoda pomeni velik korak naprej pri organiziranju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar posledično pomeni večjo požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši občini, za kar je lokalna skupnost tudi odgovorna.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.