16.02.2018

Bravo športniki Občine Domžale

Naj še kdo reče, da se v občini Domžale nič ne dogaja. Ravno nasprotno. Če pogledamo samo področje športa je v naši občini veliko klubov in društev, ki se ukvarjajo z vrhunskim in rekreativnim športom. Dokaz, da se v športu v naši občini dela izredno dobro, je pet vrhunskih športnikov, ki so udeleženci zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji. To so: Manca Slabanja, Klemen Bauer, Mitja Drinovec (vsi člani SK Ihan), Jernej Damjan in Tilen Bartol (člana SKK Sam Ihan). Na tem mestu jim LTD – Lista za vse generacije želi čim boljše rezultate tako na olimpijadi kot v tekoči sezoni.

Koliko odličnih športnic in športnikov imamo v občini Domžale smo se lahko prepričali na prireditvi Športnik leta 2017 z naslovom Zaljubljeni v šport. Preveč jih je, da bi jih naštel v tej kolumni, zato čestitamo vsem, ki so priznanja dobili in tudi tistim, ki se trudijo, da bi dosegli boljše rezultate.

Šport in rekreacija sta bila v Domžalah že od nekdaj ena od prioritet zato ne čudi, da je v naši občini registriranih okrog 130 športnih društev, ki se v večini sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale. Seveda se morajo posamezna društva prijaviti na razpis, ki ga vsako leto pripravi in izvede Zavod za šport in rekreacijo Domžale (v nadaljevanju: zavod). Sredstva pridobijo na podlagi programov in rezultatov, ki so v razpisnih pogojih točno definirana. Skozi vsa leta, od ustanovitve zavoda, je le ta stalno dobival nove naloge, od upravljanja športnih objektov v lasti občine, ki je njegova prioriteta, do organiziranja različnih športnih prireditev. Seveda je še ogromno stvari, s katerimi se zavod ukvarja. Naj pohvalim delo zavoda, ki svoje delo opravlja zelo dobro in v korist vseh uporabnikov športnih objektov v naši občini. Tudi sodelovanje med športnimi društvi in zavodom je po mojem mnenju dobro. Verjamem, da ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti  še boljše, zato se zavod trudi, da sodeluje z vsemi društvi v občini na primerni ravni.

Hvala vsem športnikom, tako profesionalnim kot rekreativnim, za odlične rezultate in vse uspehe. Hvala vam, da ponesete ime Občine Domžale v domače slovensko okolje, kot tudi v Evropski prostor in širše. Čestitkam se pridružuje celotna ekipa LTD - Lista za vse generacije.

Joško Korošec, sekretar LTD in občinski svetnik LTD

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.