30.06.2017

Ali se z rezultati dela kupuje ali opravičuje zaupanje?

Občina Domžale je športna občina, to je dejstvo, ki mu nihče ne more oporekati. Tako strokovni delavci s področja športa, kot lokalni politiki. V občini deluje 115 različnih športnih društev, od tega se jih redno prijavlja na občinske razpise 89. Za vsa društva je značilno, da se vsako na svoj način trudi vzpostaviti čim boljše pogoje za svoje delo. Na zadnji seji občinskega sveta je bil predlagan rebalans proračuna, ki je vključeval zaključek del zamenjave travnate površine na stadionu Domžale in prenovo atletske steze, vse v enem amandmaju. Na tej točki pa se je začutil vpliv vmešavanje politike v šport in stroko oziroma športa v politiko. Dodatna sredstva za zamenjavo travnate površine niso bila problematična, težava so bila sredstva namenjena za prenovo atletske steze. Atletska steza je bila preplaščena v letu 2006. V 11 letih uporabe se je močno obrabila, na nekaterih mestih je odstopala od asfalta, vidne pa so bile tudi razpoke. Zakaj tako močna obraba v dobrem desetletju? Atletsko stezo ne uporabljajo samo atleti, ampak tudi ostala društva, ki v zimskem času na njej pridobivajo fizično kondicijo za nadaljevanje sezone v pomladanskem delu. Uporabniki so tudi nogometna društva, ki jih imamo v naši občin pet. Barve naše občine zastopajo tako v 1. slovenski nogometni ligi, pa tja do 5 regionalne lige. Vsi vemo, da je nogomet najpomembnejša postranska zadeva na svetu, a tudi ta ima svojo zgodbo v občini Domžale. Malo manj kot tri desetletja je imelo »primat« na nogometnem področju »mestno« nogometno društvo. A »primat« se ni izkazoval samo na športnem področju, izkazoval se je tudi na finančem, kar so preostala nogometna društva močno občutila. Počasi so postajala »drugorazredna«, ker so bila odvisna več ali manj samo od sredstev, ki so jih pridobila od sponzorjev oziroma od dobrotnikov. A kljub temu so z večinoma lastnimi sredstvi svoje ime postavila na zemljevid slovenskega nogometa. Nov veter je zapihal z novim vodstvom Zavoda za šport, ki želi vsem ponuditi enake pogoje. Vedite to ni lahko delo, kajti … .

Janez Avsec, občinski svetnik LTD

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.