6.11.2018

Okrogla miza o primestnem javnem potniškem prometu

V ponedeljek, 5. novembra, je v Knjižnici Domžale potekala okrogla miza o primestnem javnem potniškem prometu. Namen okrogle mize, ki jo je moderiral mag. Peter Pengal, je bila javna predstavitev ukrepov za pospešitev razvoja sistema primestnega javnega potniškega prometa, ki so v pristojnosti države in ki so v pristojnosti Občine Domžale ter javna razprava o tej temi.

V prvem delu je, namesto ministrice za infrastrukturo, mag. Alenke Bratušek, ki se je zaradi bolezni opravičila, o pristojnostih države govorila državna sekretarka Nina Mauhler. Obljubila je, da bo enotna integrirana vozovnica (torej za primestni avtobus in železniški promet) za vse, ne le za dijake in študente, dostopna v začetku leta 2019. Tako naj bi se z enotno vozovnico iz Domžal do Ljubljane mesečno peljali za 59 €, z manjšim doplačilom pa naj bi ta vozovnica vključila še LPP.

Toni Dragar, trenutni župan in naš županski kandidat je spregovoril o delu občinske uprave na področju primestnega prometa. S seboj je prinesel obširno dokumentacijo in javnosti pokazal, koliko dela je bilo že narejenega s strani občinske uprave, vendar se je na koncu vse zaustavilo na ministrstvu. V nadaljevanju vam bomo obširneje predstavili njegove argumente v štirih točkah, saj si želimo, da naši občani spoznajo prava dejstva in ne poslušajo praznih predvolilnih obljub.

LPP
LPP je z avgustom 2018 pričel voziti na liniji 12D in nanj so lahko vstopali tudi naši občani in sicer v Dragomlju. Gre za izjemno velik uspeh, pa čeprav se je linija podaljšala le za nekaj metrov. Nekatere občine, kot so Ig, Medvode ipd., so ljubljanske občine in so soustanoviteljice javnega podjetja LPP, zato imajo urejen javni prevoz, ki vozi tudi po njihovem ozemlju.
Ideja o tem, da bi LPP vozil do Domžal in obračal na Količevem seveda ostaja in tudi vse aktivnosti glede tega. Dogovorjeni so bili že urniki, postajališča, vendar pristojno ministrstvo ni izdalo potrebnega soglasja. Župan Toni Dragar je na tej točki kritično povedal državni sekretarki, da ostaja največji problem podeljevanje koncesij. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe namreč favorizira tistega, ki koncesijo že ima in onemogoča prijavo vsem ponudnikom. S tem ni konkurenčnosti in se tako ustvarja monopol. »Če smo bili nekoč še pristranski, saj je bil Kam Bus lokalni prevoznik, pa je to danes nemško podjetje Arriva in torej ni razloga za favoriziranje. Problem je, ker nova predvidena uredba tega dela ne spreminja in bo torej podeljevanje koncesij tudi v prihodnosti ostalo isto.« Naslednja težava pri podeljevanju koncesije je, da ne vključuje vseh krajev. Za kar so na občinski upravi poiskali rešitev, predstavljeno v naslednjem odstavku – vendar je bila tudi ta ustavljena na ministrstvu.

»OSMICA«
Občina Domžale je pripravila projekt t.i. »osmic«. Gre za pet linij, ki bi povezovale kraje naše občine po izjemno dostopni ceni (predvidena cena za dvosmerno vozovnico bi bila 1€). Za izvajanje te storitve so bila in so še zagotovljena sredstva v občinskem proračunu. Pristojno ministrstvo je predlog zavrnilo, ker ima Kam bus oziroma Arriva na določenih linijah teh osmic že redne linije. V kolikor na občinskem razpisu za »osmice« torej ne bi bil izbran koncesionar, le tega ne bi morali izvajati na teh linijah. Naslednja težava, ki jo je župan izpostavil, je mestni potniški promet, ki ga lahko organizirajo zgolj mestne občine. Glede na to, da je Občina Domžale 7. največja občina v Sloveniji po številu in torej večja od nekaterih Mestnih občin, se nam ne zdi poštena takšna določitev. Problematičen namreč ni le prihod v Ljubljano, temveč tudi povezava med drugimi kraji – npr. koliko časa je potrebnega da pridemo v Vodice, na Brnik,… V kolikor bi občine imele bolj proste roke pri projektih, kot so »osmice«, bi se tako kraji v naši občini veliko bolj povezali.

GARAŽNA HIŠA
Garažna hiša P+R je kritika mnogih občanov, med njimi tudi tistih, ki so projekt kot svetniki potrdili. Občina Domžale je z garažno hišo pridobila velik delež evropskih sredstev. Pomembno je poudariti, da je Občini Domžale sodelovanje v projektu ponudilo Ministrstvo za infrastrukturo, ki je želelo razširiti mrežo P+R v Sloveniji. Občina Domžale, župan in svetniki so se tako v projekt podali na podlagi obljube državnih institucij, da bo urejena enotna vozovnica. Verjeli smo obljubam, ker pa se obljube niso izpolnile, je parkirna hiša prazna. Po petih letih prenehajo veljati evropska pravila in kot je dejal župan: »že danes vam lahko obljubim, da bo ta hiša polna. V Domžalah kljub brezplačnemu parkiranju manjka parkirišč in prepričan sem, da bodo občani z veseljem najeli mesečne abonmaje za svoja vozila.« Do takrat pa moramo spoštovati določena pravila, ker bomo sicer vračali evropska sredstva, kar pa ne želimo.

V DOMŽALAH NI PROSTORA ZA PRAZNE OBLJUBE
Mnogi očitajo županu Toni Dragarju, da nima vizije. Mi pravimo, da imamo vizijo, vendar ne obljubljamo, česar ne moremo uresničiti. Zato občane prosimo, da preden verjamejo sicer lepemu in ambicioznemu projektu metro linije v Domžalah, preberejo naslednje besede, ki jih je na okrogli mizi izrekla državna sekretarka ga. Mauhler: »Čeprav verjetno tega ne želite slišati, saj novice niso obetavne – na vašem območju železniške linije Kamnik – Ljubljana v prihodnosti niso predvidena konkretna vlaganja in tudi ne bodo. Edina pozitivna stvar, ki vam jo lahko povem je, da bodo Slovenske železnice v prihodnosti verjetno kupile modernejše, dvonadstropne vlake, ki bodo prepeljali več ljudi. Dvotirnost na tej relaciji ni v načrtu, edina opcija morda ostaja, da bi se povečala frekventnost vlakov, vendar bi v tem primeru morali postaviti še ene tire na določenih železniških postajah.«
Glede na to, da ministrstvo zavrača naši občini možnost ureditve avtobusnega prometa na način mestnega prometa, je možnost, da bi občina sama gradila tire, čeprav bi imela denar, nerealna, saj bi s tem posegala v državne pristojnosti.
In da zaključimo z besedami, s katerimi je Toni Dragar zaključil svoj del razprave: »Enotna vozovnica je del rešitve. Nove koncesije so del rešitve. Vendar, spoštovana državna sekretarka, dovolite nam, da sami uredimo svoj mestni promet – imamo denar in imamo idejo. Dovolite nam sistem urbane, torej brezplačen prestop med linijami v 90 minutah. Naš Dragomelj je z avgustom postal privilegiran, saj lahko v 90 minutah za ceno LPP vozovnice pridete zelo daleč. Ta privilegij želimo ponuditi vsem krajem naše občine. Osmica, za katero se zavzemam, ni predvolilna zgodba in ni muha enotednica, temveč je premišljen in realen načrt, ki čaka na uresničitev že vrsto let.« Predlagamo tudi spremembo Zakona o lokalni samoupravi v delu, ki pravi, da mestni promet lahko urejajo samostojno zgolj mestne občine.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.